Släktregister

Ingångar till registret: personer, efternamn eller orter.

Släktregistret omfattar dem som levde i Tuve under 1700-talet. Det baseras i huvudsak på kyrkböckerna 1693-1802 och husförhörslängderna fram till 1802. Detta har kompletterats med mantalslängderna och den forskning som Anna-Stina Karlsson har gjort och som finns tillgänglig hos Säve hembygdsförening. I några fall är även personer som levt senare medtagna, t.ex. jag själv. Några källor anges inte, men kan erhållas genom ett mail till mig (se nedan).

Invånarna i Arendal, Härröd, Synneröd och Syrhåla är dock, med några undantag, inte medtagna. Dessa byar var formellt en del av Tuve socken under 1700-talet, men ligger som en egen enklav vid Hisingens södra kust, skild från övriga socknen. De gick istället till Lundby kyrka som ligger närmare. I kyrkböckerna återfinns de därför också under Lundby och inte under Tuve; i mantalslängderna är de däremot förda under Tuve socken. Genom kungligt brev den 27 april 1860 överflyttas dessa byar formellt och blir en del av Lundby.

Släktregistret är inte komplett. Inte minst under åren kring 1720 finns många luckor i kyrkböckerna och det är ibland svårt att veta hur personer är släkt med varandra när de har samma namn. I Grimbo finns t.ex. i början av 1700-talet två personer som heter Olof Andersson — den äldre född omkring 1661 och den yngre född omkring 1671.

Släktregistret innehåller säkert också en rad fel. Korrigera och komplettera gärna genom ett mail till mig på mikael(at)isacson.be.