Byar och gårdar

 • Bergsgården [Historik]
 • Skändla by bestod av Nordgården, Mellangården och Sörgården. [Historik]
 • Glöstorp [Historik]
 • Grimbo by bestod av Mellangården, Måns Torbjörnsgården, Rasmusgården, Nordgården och Sörgården. [Historik]
 • Gunnestorp bestod av Övergården och Nedergården. [Historik]
 • Holm (Stora Holm, Holms säteri) [Historik]
 • Huke (Hukö) [Historik]
 • Norum [Historik]
 • Tuve by bestod av Nordgården, Sörgården och Stommen (prästgården). [Historik]
 • Tången [Historik]
 • Unnered (Önneröd, Unneröd) [Historik]

I Ortnamnen i Göteborg och Bohus län finns information av gårdarna i Tuve socken. Läs från s. 70 i pdf:n.

Lantmäteriets ekonomiska karta från 1936 ger en indikation var byar och gårdar låg även på 1700-talet: södra delen av Tuve, norra delen av Tuve.

.