Personregister   [ - A - A B - B D - E F - H I - J K - K L - L M - N O - O P - P Q - S T - Ö      Efternamnsregister    Ortsregister


Dahlgren, Erik ()  Ansedel
Dahlgren, Johanna (1792-1840)  Ansedel
Dalströmxx?, Anna ()
Danielsson, Karl Anders (1800-)  Ansedel
Danje, Erik ()
Danje, Magnus Petter (1772-1773)  Ansedel
Davidsdotter, Anna (1738-1739)  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Anna (1745-1801)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Elin (1735-1822)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Karin (1733-1739)  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Karin (1742-1752)  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Kerstin (1748-1752)  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Maret (1734-1764)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Margareta (1747-1794)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Maria (1728-1739)  Ansedel  Ansedel
Davidsdotter, Maria (1740-1742)  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Anders (1729-1762)  Ansedel  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Anders (1800-1861)  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Bengt (1737-1738)  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Börje (1731-1739)  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Börje (1743-1744)  Ansedel  Ansedel
Davidsson, Johannes (1802-)  Ansedel  Ansedel
Dryander, Ingerd (1713-1765)  Ansedel
Ek, Petter (1736-)
Ekman, Peter (1705-1783)
Elfström, Elias ()  Ansedel
Eliasdotter, Oliva (1870-1909)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Elofson, Halvor ()
Eriksdotter, (1790-)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Anna (1687-1733)  Ansedel
Eriksdotter, Anna (1760-1817)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Anna (1780-1782)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Anna (1790-)  Ansedel
Eriksdotter, Annika (1752-1754)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Brita / Börta (1716-1770)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Britta (1747-1800)  Ansedel
Eriksdotter, Börta (1694-1762)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Börta (1752-1836)  Ansedel
Eriksdotter, Börta (1769-1773)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Elin (1630-1701)  Ansedel
Eriksdotter, Elin (1772-1772)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Gunla (1766-1768)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingeborg (1746-1754)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingeborg (1763-1839)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingeborg (1772-1773)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingeborg (1777-)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingrid (1675-1742)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Ingrid (1765-1836)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Kajsa (1736-)  Ansedel
Eriksdotter, Karin (1662-1713)  Ansedel
Eriksdotter, Katarina (1762-1794)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Katarina (1768-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Kerstin ()  Ansedel
Eriksdotter, Kerstin ()  Ansedel
Eriksdotter, Kerstin ()  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Kerstin (1747-)  Ansedel
Eriksdotter, Maja (1773-)  Ansedel
Eriksdotter, Malena / Magdalena (1748-1811)  Ansedel
Eriksdotter, Maret (-(..1754))  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Maret (1750-)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Maria (1730-)  Ansedel
Eriksdotter, Marit (1640-1710)
Eriksdotter, N (1776-1778)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, N (1779-1779)  Ansedel  Ansedel
Eriksdotter, Sissela / Cecilia (1737-1775)  Ansedel
Eriksson / Eriksdotter, [Dödfött] (1778-1778)  Ansedel  Ansedel
Eriksson Kopparås, Hans (1692-)
Eriksson, [Dödfött] (1779-1779)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Anders ()
Eriksson, Anders (1757-1771)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Anders (1769-1806?)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Anders (1782-1797)
Eriksson, Andreas (1765-1832)  Ansedel
Eriksson, Andreas (1797-)  Ansedel
Eriksson, Andreas (1801-)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Börje (1774-1774)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Hans (1680-1750)  Ansedel  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Hans (1755-1829)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Hans (1768-1768)
Eriksson, Helge (1765-1784)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Helge (1784-1784)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Henrik (1762-1762)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Håkan (1718-)  Ansedel
Eriksson, Jan / Johannes (1755-1827)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Johannes (1786-)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Karl ()
Eriksson, Karl (1756-)  Ansedel
Eriksson, Lars (1748-1753)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Lars (1753-1754)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Lars (1773-1773)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Lars (1780-)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Nils ()  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Nils (1678-1729)  Ansedel
Eriksson, Olle (1766-)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Olof (-(..1731))  Ansedel
Eriksson, Olof (1764-)  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Olof (1768-1827)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksson, Per ()
Eriksson, Simon (-1739?)  Ansedel
Eriksson, Sven (1751-1807)  Ansedel  Ansedel  Ansedel
Eriksson/Eriksdotter, [Dödfödd] (1783-1783)
Ersson, Hans (1623-1703)
Esbjörnsdotter, Elin (1779-)
Esbjörnsson, Anders (1787-)
Eurenius, (1772-)

Personregister   [ - A - A B - B D - E F - H I - J K - K L - L M - N O - O P - P Q - S T - Ö      Efternamnsregister    Ortsregister