Personregister   [ - A - A B - B D - E F - H I - J K - K L - L M - N O - O P - P Q - S T - Ö      Efternamnsregister    Ortsregister


[Dödfött] [oäkta], N (1714-1714)
[Dödfött] [oäkta], N (1714-1714)
, Anders ()
, Anders (1792-)
, Andreas ()
, Andreas ()
, Anna ()
, Anna (-(1767..1769))  Ansedel
, Anna (1626-1706)
, Anna (1626-1714)  Ansedel
, Anna (1647-1725)  Ansedel
, Anna (1654-1729)  Ansedel
, Anna (1681-1711)  Ansedel
, Anna (1763-)
, Anna (1764-)
, Anna (1768-)  Ansedel
, Anna (1780-)
, Anna (1781-)
, Anna (1794-)  Ansedel
, Anna Lisa (1770-)
, Anna Maja ()
, Anna Maja ()  Ansedel
, Annarella (1775-)
, Annika ()
, Annika (1702-1742)
, Arvid ()
, Barbro (1670-1753)
, Beata (1801-)  Ansedel
, Britta ()
, Britta (1751-)
, Britta (1762-1763)  Ansedel  Ansedel
, Britta Stina (1772-)
, Börta ()
, Börta ()  Ansedel
, Börta (-1711)
, Börta (1674-1706)
, Börta (1792-)  Ansedel  Ansedel
, Elin ()
, Elin (1682-1752)
, Elin (1712-)  Ansedel
, Elin (1791-)
, Elisabet ()
, Elisabet (1689-1711)
, Fredrik (1782-)
, Greta (1776-)
, Gro (-1711)
, Gunnur (1671-1736)  Ansedel
ryttare, Hans (-1743)  Ansedel
, Helena ()
, Ingeborg ()
, Ingeborg (1636-1706)
, Ingeborg (1660-1753)  Ansedel
, Ingrid (1697-1737)
, Ingrid (1772-)
, Jakob (1799-1802)
, Jan Petter ()  Ansedel  Ansedel
, Johan (1757-)  Ansedel
, Johan Fredrik (1796-)
, Johanna (1627-1713)  Ansedel
, Johanna Kristina (1792-)
, Johannes (1796-)  Ansedel
, Jonas (1772-1773)  Ansedel
, Jöns ()
, Jöns (1787-)
xxsdotter, Karin ()
xxsdotter, Karin ()
, Karin ()
, Karin (-1744)  Ansedel
, Karin (1718-)
, Karin (1752-)
, Karl ()
, Katarina (1786-)
, Katrina (1752-1800)  Ansedel
, Kerstin ()  Ansedel
, Kerstin (-1734)  Ansedel
, Kerstin (1619-1710)
, Kerstin (1661-1746)  Ansedel
, Kerstin (1742-1775)
, Kristina (1761-)  Ansedel
, Kristoffer (1765-)
, Lars (1648-1706)
, Lars (1763-)  Ansedel
, Lars (1783-)
, Lena (1770-)
, Magdalena (1714-)  Ansedel
, Magnus ()
, Magnus ()
, Magnus ()  Ansedel  Ansedel
, Maja ()
, Maja (1750-)  Ansedel
, Maja Lena (1798-)
, Maja Lisa ()
, Maret (1724-)  Ansedel  Ansedel
, Maret (1725-)
, Margareta (1758-1772)  Ansedel
, Marta (1703-1773)
, Nils (1723-1787)
, Nils (1801-1801)  Ansedel
, Olaus (1782-)
, Olof ()  Ansedel  Ansedel
, Olof ()
, Olof ()
, Peter (1755-1758)  Ansedel
, Peter (1777-)
, Rangela (1638-1713)  Ansedel
, Rasmus (-(..1697))  Ansedel
, Susanna (1798-)  Ansedel
, Sven (1767-)
, Sven (1799-)  Ansedel
, Tolle (-1718?)  Ansedel
, Zacharias (1792-)

Personregister   [ - A - A B - B D - E F - H I - J K - K L - L M - N O - O P - P Q - S T - Ö      Efternamnsregister    Ortsregister